برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

Nodejs

1 مقاله
1
5 دقیقه زمان مطالعه
0 0

برای این کار باید از Reverse Proxy استفاده کنید. بدین صورت که تعیین میکنید برای مثال تمام درخواست هایی که از پورت ۸۰ به سرور می رسد، باید از پورت…

ادامه خواندن