برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

Build

1 مقاله
1
6 دقیقه زمان مطالعه
0 0

یکی از کارهایی که میتوانید در ci/cd گیت لب انجام بدید، بیلد گرفتن از پروژه های اندروید هست. به طوری که میتوانید پس از برای مثال کامیت به روی مستر…

ادامه خواندن